บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2534 เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือ อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตหลอดบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด อาทิเช่น แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า และโลชั่นบำรุงผิว

จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทำให้บริษัทคอมบีแพ็คมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและในปี 2543 บริษัทฯได้ย้ายที่ทำการจาก
ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาตั้งฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 5 ถนนบางนา - ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจาก 30 ล้านหลอดต่อปีเป็น 250 ล้านหลอดต่อปีในปี 2554

บริษัท คอมบีแพ็คมีศักยภาพในการผลิตหลอดพลาสติก (PE tube) ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีอันทันสมัย มีกำลังการผลิตมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งทางด้านระบบการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต (Automated In-Line QC) และการผลิตแบบ Just-in-time เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 จากผู้รับรองระบบโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้ ISO 9001:2000 ปี 2546 และ ISO 9001:2008 ในปี 2552